Meteen naar de inhoud

ANBI informatie

Basisgegevens

Evangelische Kerk Rafaël Terschelling
Douwe Totlaan 40 
8881 CZ West-Terschelling
Tel. 0657541456 
Bankrekening NL61 INGB 0009 355445
t.n.v. Rafaël Gemeenschap Terschelling
KvK nr. 30259172
RSIN nr. 810800470

Rafaël Terschelling heeft een ANBI status met het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) 810800470. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ . Instelling: Rafael gemeenschap Terschelling. Vestigingsplaats: West-Terschelling.

Doelstelling

De gemeenschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkgenootschap Rafaël Nederland. 

Bestuursfuncties

Het bestuur bestaat uit een aantal leden, n.l. de voorzitter, secretaris, penningmeester en een gewoon lid. Alle werkzaamheden worden pro deo verricht, er worden geen salarissen betaald.

Jaarverslag 2021

Begin van het jaar weer gestart met diensten en Bijbelstudies via zoom i.v.b met de corona maatregelen die ons onderkomen deed sluiten .Vanaf mei pas weer fysieke diensten kunnen houden. Daarna gelukkig weer samenkomsten, maar jammer genoeg wederom geen fysiek Kerstfeest vieren met elkaar. Wel konden we onze geplande thema avond houden in September, dat was fijn.

De zomerdiensten, zoals gebruikelijk in de zomer, weer gehouden in de Driemaster op Midsland. Dit jaar ook nog geen sing-in gehouden.

De diensten werden vermeld in de plaatselijke en regionale kranten en op de wijdverspreide kerkdiensten-affiche van de Terschellinger raad van kerken. Wanneer diensten door corona uitvielen maakten we dat kenbaar via social media en Fodzoeker, een veel bezochte internet pagina van het eiland.

Microsoft Word – 20220101 ANBI informatie Terschelling.docx

Onze bestuursleden gaan regelmatig voor in de kerkdiensten, tevens enkele gastsprekers van de vaste wal. De eerste zondag van de maand hebben we meestal een ” ieder heeft iets” dienst, waar ieder die wil iets inbrengt, wat altijd heel fijn is. In de zomerperiode hebben we veel gastsprekers. Een paar broeders en zusters van de wal helpen onze met muzikale begeleiding in de zomerdiensten. We worden regelmatig door diverse broeders en zusters van de wal bemoedigd. We bidden voor meer schouders die onze taken in de gemeente mee kunnen dragen en ondersteunen.

Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.” 2 Tim 2:2 ( NBV) Wij zien ernaar uit hoe de Heer ” extra schouders” gaat geven

Beleidsplan 2022

Onze gemeente op Terschelling bestaat eigenlijk uit een “zomer” en “winterkerk” Het hele jaar door willen we een zegen zijn voor de eilanders en daarnaast in het zomerseizoen, ook voor de vakantiegangers en jeugdgroepen die op ons eiland verblijven. De kerkdiensten op zondag , de sing-in ’s tijdens de zomer en de kringavonden dragen hiertoe bij.

Eind Februari weer een gebedsweekend kunnen houden samen met “Huis van gebed”, dit was enorm fijn en bemoedigend! Veel persoonlijk gebed, voor gemeente en voor het eiland. We zien uit naar wat de Heer gaat doen! En willen graag realiseren om 1x per jaar een gebedsweekend te houden.

Ook zijn de beperkingen door corona opgeheven waardoor we weer met de sing-in willen gaan beginnen deze zomer. Eerst drie, om te kijken of er nog belangstelling voor is. Ook laten we onze gedachten weer gaan over een thema avond of iets anders, om zo ongeveer 1x per jaar wat van ons te laten horen.

Verder blijven wij de diensten het hele jaar door houden om 10.00 in dorpshuis “Ons Huis” op West en in de maanden juli en augustus in Midsland. Door de week, op woensdagavond, hebben wij een Bijbelstudie/bidstond. Deze start om 20.00. Ook hier zijn gasten welkom.

Het uitbreiden van Gods koninkrijk is nog steeds ons doel. Hier willen we als pioniersgemeente mee doorgaan. We willen een geur van Christus zijn op Terschelling en daarom evangeliseren we op allerlei manieren. Contacten zoeken en contacten leggen.

Middelen en organisatie

Wat betreft de financiële middelen: Hierin voorziet de Heer in ruime mate door de tienden van gemeenteleden, de opbrengst van collectes en giften van brs. en zrs. van buiten Terschelling.

We ervaren ondersteuning door regelmatig bezoek van onze regio ambassadeurs. Ook door (Rafaël) gastsprekers, pianisten en ondersteuners bij de kinderdiensten.

Het beheer en de besteding van de gelden gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Het bestuur en oudstenraad hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid.

Wekelijks zijn er kerkdiensten, gehouden in het dorpshuis van West-Terschelling. De kinderen hebben dan hun eigen dienst. In het hoogseizoen, juli en augustus, zijn de diensten in de grote en kleine zaal van de Driemaster in Midsland.

Kascontrole

Het afgesloten boekjaar over geheel 2021 is door twee leden van de gemeente gecontroleerd en akkoord bevonden.

Jaarrekening en begroting